Personopplysinger

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

 1. Introduksjon
  Uglemor AS behandler personopplysninger om deg, derfor får du nedenstående informasjon («personopplysningsunderretning»)
 2. Dataansvarlig
  Uglemor AS (Adresse: Sagstueveien 1, 1914 Ytre Enebakk, Org. nr.915068790), er den dataansvarlige. Det betyr at vi er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger.
 3. Formål med og grunnlag for innsamling av personopplysninger
  1. Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de[t] formål som er angitt her:
   1. For å levere produkter og tjenester du har bestilt (kontaktdetaljer).
   2. For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer, transaksjonsdetaljer).
   3. For å underrette deg om endringer i våre ytelser.
   4. For at du skal kunne delta i konkurranser eller kampanjer.
   5. For å gi deg opplysninger om varer og tjenester tilsvarende det du tidligere har kjøpt hos oss, eller som du har rettet forespørsel om.
   6. For å forstå dine preferanser å gjøre oss i stand til å personalisere vår markedsføring, og dermed markedsføre mer relevante varer og tjenester til deg på bakgrunn av de opplysninger du selv frivillig oppgir.
   7. For å forbedre våre hjemmesider, varer og tjenester.
   8. For å forbedre sikkerheten og forhindre bedrageri og misbruk.
   9. For å oppbevare personopplysninger i det omfang som er nødvendig for å overholde bokføringsloven og andre rettslige forpliktelser vi måtte ha.
  2. Vårt grunnlag for behandling er:
   1. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i.
   2. Ditt samtykke.
   3. Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne forfølge våre legitime interesser, blant annet ved å forbedre brukeropplevelsen og sikkerheten, samt forhindre bedrageri og misbruk.
   4. Behandlingen er nødvendig for å overholde våre rettslige forpliktelser.
   5. Hvis grunnlaget for behandlingen er samtykke så har du rett til å tilbakekalle dette.
  3. Vi oppbevarer dine personopplysninger i inntil 5 år etter siste transaksjon.
 4. Kategorier av personopplysninger
  1. Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
   1. Navn, mobilnummer, e-postadresse, fødselsdato og kjønn.
   2. Opplysninger om personlige preferanser
   3. Besvarelse av kundeundersøkelser.
   4. Transaksjonshistorikk
   5. IP-adresse
   6. Betalingsopplysninger
   7. Personopplysninger du selv gir oss, f.eks. i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice.
 5. Dine rettigheter
  1. Hvis du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette en henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 7 nedenfor.
  2. Du kan til enhver tid få innsyn i dine personopplysninger eller anmode oss om å få uriktige personopplysninger korrigert, slettet eller endret ved å rette en henvendelse til oss via kontaktopplysningene beskrevet i punkt 7 nedenfor. Du kan også anmode oss om at behandlingen begrenses, om dataportabilitet eller gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personopplysninger.
  3. Om du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.
 6. Overføring av personopplysninger
  1. Overføring av personopplysninger til datterselskaper samt til profesjonelle rådgivere kan skje i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning.
  2. Kun betrodde medarbeidere, representanter og leverandører med et arbeidsbetinget behov har, i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personopplysninger, og bare i det omfang det er nødvendig for å kunne levere en ytelse til oss eller handle på vegne av oss.
  3. Vi forbeholder oss retten til å anvende eller gi videre opplysninger i det omfang det er nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning, foreta undersøkelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i etterforskningsøyemed.
  4. Vi overfører dine personopplysninger til Uglemor AS, driftsleverandøren ProISP, betalingsleverandører (Nets Norway AS, Vipps, Klarna, PayPal), leverandør av CRM-system (PCKasse). Overføring av personopplysninger skjer i overensstemmelse med gjeldende databeskyttelseslovgivning, herunder inngås databehandleravtaler med våre databehandlere, men slik at at personopplysninger bare behandles innenfor de angitte formål og slik at passende sikkerhetsforanstaltninger er på plass.
  5. Personopplysninger vi har innsamlet fra deg, kan bli overført til land utenfor EU/EEA (“EEA”). Dersom dette skjer vil vi vi sikre at overføring enten skjer til land som Kommisjonen har fastslått har et tilstrekkelig sikkerhetsnivå, eller slik at overføringen er basert på Kommisjonens standardbestemmelser.
 7. Kontaktopplysninger
  1. Har du spørsmål kan du rette henvendelse til:
   Uglemor AS
   Adresse: Sagstuveien 1, 1914 Ytre Enebakk
   Org.nr: 915 068 790
   Epost: kundeservice@uglemor.com

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]